Mozart en Haydn

Op zaterdag 28 april 2012 heeft de COV Noord-West Veluwe in de Grote Kerk van Harderwijk muziek van Mozart en Haydn uitgevoerd. Naast drie werken van Mozart, Kerksonate nr. 4 (instrumentaal), Venite Populi en Vesperae solennes de confessore, werd de Grote Orgelmis van Haydn uitgevoerd.

Solisten waren:

Het begeleidende orkest was Florilegium Musicum

Venite Populi is een kort werk voor dubbelkoor. Het is een zogenaamd Offertoriumgezang dat tijdens de mis werd uitgevoerd als de priester de consecratie voorbereidde.

De Vesperae solennes de confessore werden gecomponeerd rond 1778 toen Mozart in dienst was van de aartsbisschop van Salzburg. Mozart is dan ongeveer 22 jaar. De composities (de psalmen 110, 111, 112, 113, 117 gevolgd door een Magnificat) waren bedoeld om op feestdagen uitgevoerd te worden tijdens de Vesper, de katholieke kerkdienst die dagelijks om zes uur ‘s avonds gehouden wordt. Het zijn werken van een ongekende intensiteit. Het Laudate Dominum is een van de ontroerendste aria’s die Mozart ooit schreef.

Haydn componeerde De Grote Orgelmis rond 1769 toen hij in dienst was van Esterházy, een veldmaarschalk in Oostenrijkse dienst. Het is een duidelijk voorbeeld van de stijl die in die tijd in Oostenrijk gangbaar was voor missen: statige monumentale delen in fugastijl in combinatie met zeer rococo-achtige delen. Een voorbeeld is het Dona nobis pacem, waarin de plechtige fuga’s een aantal maal onderbroken worden door bijna frivole passages op het orgel. De mis heeft door deze gekozen opzet, met de zeer versierende rol van het orgel, een zeer elegant en opgewekt karakter.