Stichting Bach Passionen Harderwijk

Sinds januari 2006 voeren wij in toerbeurt met Kleinkoor Caprice jaarlijks de Matthäus- of Johannes Passion uit op uitnodiging van bovengenoemde Stichting. Meer informatie op de website van de stichting.

De Stichting Bach Passionen Harderwijk vormt een succesvol samenwerkingsverband tussen beide koren en Stichting het Burgerweeshuis, die hierbij als begunstiger optreedt. Dankzij dit mooie initiatief en de financiële ondersteuning zijn beide koren in de gelegenheid om deze prachtige werken te blijven uitvoeren en is Harderwijk verzekerd van de voortzetting van een kwalitatief hoogstaande traditie.