Christelijke Oratoriumvereniging Noord-West Veluwe

Het koor telt momenteel 80 leden, verdeeld over 30 sopranen, 30 alten, 14 bassen en 6 tenoren. Alle stemsoorten zijn van harte welkom, maar gelet op de stemverhouding is het duidelijk dat wij heel graag nieuwe tenoren verwelkomen!

Onder de inspirerende leiding van de dirigent, Jurriaan Grootes, wordt toegewerkt naar de uitvoeringen, die twee keer per jaar plaatsvinden in de Grote Kerk te Harderwijk. De repetitie-avonden verlopen in een goede sfeer en zijn niet alleen inspannend, maar ook ontspannend. Je laat je dagelijkse bezigheden even los en gaat op in de wereld van de muziek Niet voor niets is zingen één van de meest beoefende vrijetijdsbestedingen. Het is een hobby die je deelt met meer dan 600.000 landgenoten.

Bezoek ook onze nieuwspagina >>

Uitvoeringen
Sinds de oprichting in 1924 geeft het koor 2 concerten per jaar in de Grote Kerk van Harderwijk. Traditiegetrouw wordt om de twee jaar in de lijdenstijd de Matthäus of de Johannes Passion van J.S. Bach uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Bach Passionen.

Daarnaast werden vele prachtige muziekstukken van de componisten J.S. Bach, G.F. Händel, F. Mendelssohn, J. Brahms, M.  Durufle, A. Dvorak, W.A. Mozart, J. Stainer en G. Rossini (werden al) uitgevoerd, begeleid door diverse orkesten, zoals het Barokorkest Florilegium Musicum en de Philharmonia Baroque Solisten. Ook was het een heel bijzondere ervaring om de Vespers van Rachmaninoff a capella uit te voeren.

Repetities
De repetities van het koor vinden plaats op maandagavond van 20:00 tot 22:00 in kerkgebouw “De Voorhof”, Frederik Hendriklaan 11 te Ermelo.

Leden
Het oratoriumkoor heeft leden uit Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en verdere plaatsen in de omgeving.

Het Kamerkoor
Aan het COV is een kamerkoor verbonden dat bestaat uit circa 20 leden, die ook lid zijn van de COV Noord-West Veluwe. Het kamerkoor verleent medewerking aan Cantatediensten in Ermelo en omgeving. Het kamerkoor repeteert wekelijks op maandag voorafgaand aan de reguliere repetitie van 19.15-20.00 uur.

Verenigingsblad
In het verenigingsblad “Continuo” wordt 4 keer per jaar informatie gegeven over allerlei organisatorische zaken binnen de COV, de uit te voeren werken, of in brede zin over muziek, voor zover er een relatie is met het repertoire van ons koor. Maar ook de humoristische noot ontbreekt niet! Om de samenhang in het koor te verbeteren stelt elke keer een koorlid zich voor onder de titel: “Even solo”, vergezeld door een recente pasfoto.