COV Noord-West Veluwe 100 jaar !!

100 JAAR COV

Een stukje geschiedenis van het eerste begin

In “De Harderwijker” van vrijdag 14 maart 1924 wordt vermeld:
‘De oprichting eener Oratorium-vereeniging op 10 maart jl. Directeur is de heer M. van Ree te Ermelo. Naar wij vernemen zal de pas opgerichte vereeniging des Maandags in de Garnizoenscantine de “Schöpfung” van Haydn beoefenen.’

Op 5 april staat er in de Schilder’s Courant de volgende oproep:
‘Ieder die zich wenscht op te geven als lid van de Oratorium Vereeniging, kan zich vervoegen op Maandag des avonds 7,5 uur bij den Directeur den Heer van Ree, in de Garnizoenscantine.
Het Bestuur.’

Op 12 mei 1925 staat er in de krant dat de ”Oratorium Vereeniging” op Hemelvaartsdag onder leiding van haren directeur haar eerste uitvoering zal geven in de Garnizoenscantine. De recensie luidt als volgt:
‘Wij mogen gelukkig zeggen, dat de talrijke schoonheden van dit Oratorium in deze zeer gelukkige uitvoering schitterend zijn weergegeven. En hoe hield zich ons koor? Wij meenen niet te veel te zeggen, wanneer we spreken van een schitterend debuut.
Nogmaals, wij zeggen het met nadruk, wij beschouwen deze uitvoering als een evenement in ons muziekleven en wij koesteren gegronde hoop, dat onze thans nog jonge Oratorium Vereeniging ons in den loop der tijden nog zeer veel te genieten zal geven.’

Dat was met recht een goed begin!

En zie…100 jaar en 159 koorwerken verder is de COV nog steeds prima in vorm.

Een mijlpaal die we in het jubileumjaar gaan vieren met:

Twee mooie concerten:

  • de Matthäus Passion van J.S. Bach op 23 maart
  • in het najaar een gevarieerd concert met een aantal hoogtepunten uit de afgelopen honderd jaren
  • op 2 maart ter voorbereiding van de Matthäus Passion is er een masterclass door Jos van Veldhoven. Jos was jarenlang de artistiek leider van het Bachkoor. Wie zou ons beter kunnen leren over het interpreteren en uitvoeren van de Matthäus Passion…

Hier kunnen ook niet-koorleden bij aanwezig zijn en zelfs meedoen, zie de Masterclass pagina.

Onder onze ‘Concert Historie‘ vindt u een uitgebreide lijst van de concerten sinds 1925.