Kamerkoor viert mee

Kamerkoor van de COV Noord West Veluwe

De COV bestaat dit jaar 100 jaar. Een feestje waard, en dat wordt dan ook gevierd. Maar…… wist u dat het Kamerkoor van de COV al meer dan 50 jaar bestaat?

We zijn in de archieven gedoken en hebben een eerste optreden gevonden in 1970. En wel op 5 december, tijdens een rouwdienst. Daarna is er vanaf 1972 regelmatig meegewerkt aan veel zogenaamde Cantatediensten. We telden er zo’n 200.

Het kamerkoor bestaat uit circa 20 leden / zangers en treedt voornamelijk op in kerkdiensten waarbij een, voor de tijd van het kerkelijk jaar, passende cantate wordt gezongen. Daarbij bestaat de begeleiding meestal uit een klein orkest en treden er ook solisten op. Ook wordt wel gezongen met begeleiding van een piano of een orgel. Daarbij wordt een gevarieerd programma gezongen. Voorbeelden hiervan zijn de Catharinakapel en het Ziekenhuis St. Jansdal.

De organisatie van het Kamerkoor staat onder leiding van een coördinator, die met hulp van enkele medezangers, de externe contacten, de uitvoeringen en de muziek, solisten, blazers en de strijkers regelen.

De koorleden betalen een extra contributie, die als aanvulling geïncasseerd wordt door de penningmeester van de COV en die gebruikt wordt om de uitvoeringen mede mogelijk te maken.