Herstart na de zomerstop

Op maandagavond 21 augustus hervatten we de koorrepetities voor de uitvoering van de Versperea Solennes de Confessore (KV339) en het Requiem (KV626) van W.A. Mozart.
Heb je zin om ook mee te zingen met het koor, meld je bij de secretaris via het contactformulier. Ook zangers die willen meedoen als projectzanger zijn van harte welkom.

We oefenen elke maandagavond van 20.00 – 22.00 uur in de Voorhof, Frederik Hendriklaan 11 Ermelo