Concert Petite Messe Solennelle van Rossini

Deze mis is één van Rossini’s mooiste kerkelijke composities. De gekozen bezetting met harmonium maakt van deze ‘kleine plechtige mis’ een bijzondere uitvoering. Kom luisteren op 18 november in Putten of op 19 november in Harderwijk.

Rossini componeerde de Petite Messe Solennelle toen hij 71 jaar oud was, in 1863. Ondanks de naam is de Petite Messe niet klein, de mis duurt iets minder dan 1,5 uur. Het werk zit vol met prettig in het gehoor liggende melodielijnen en heeft de vitaliteit van de opera’s waar Rossini bekend mee is geworden. Toch is het ook een stuk waarin de inhoud en de betekenis van de misteksten naar voren komen.

Rossini besteedde gezien zijn gewoonlijk hoge componeertempo, ongewoon veel tijd aan het schrijven van deze mis.
Het werk was oorspronkelijk bedoeld voor twaalf zangers van drie geslachten, mannen, vrouwen en castraten in totaal twaalf cherubijnen (dit kenmerkt de voorliefde van Rossini voor kleine grapjes), vier van hen solisten, twee piano’s en harmonium. De mis werd voor het eerst opgevoerd op 14 maart 1864.
In 1867, drie jaar na de eerste uitvoering, orkestreerde Rossini discreet de Petite messe solennelle, mede uit angst dat anderen het na zijn dood toch zouden doen. Hij had een hekel aan het geluid van kathedraaljongenskoren, en vroeg daarom toestemming aan de paus om het werk met vrouwenstemmen in een kerk uit te voeren. Toen zijn verzoek werd afgewezen, eiste hij dat de orkestversie pas na zijn dood zou worden uitgevoerd. Het werd voor het eerst drie maanden na zijn dood uitgevoerd, in Parijs op 24 februari 1869.